soros.jpgEgyre másra elszaporodtak az országban olyan ál-civil szervezetek, amelyek valójában inkább külföldről irányított ötödik hadoszlopnak, idegen ügynököknek vagy egyszerűen idegen érdekeket képviselő hazaárulóknak tekintendők.

A civil társadalom megtisztítása érdekében szükség lenne olyan törvényekre amelyek szabályoznák ezt a kérdést. Bár a FIDESZ-nek történtek e téren nagyon lagymatag kezdeményezései, ettől lényegesen hatékonyabb keményebb intézkedés sorozatra lenne szükség.

1. Szükséges lenne hogy a transzparencia és a tisztánlátás érdekében ezek a szervezetek egyértelműen idegen ügynökökként legyenek megjelölve, kötelesek legyenek ezt minden dokumentumukon megjelölni , minden nyilatkozatukat kiegészíteni azzal hogy ők idegen ügynökként nyilatkoznak.

2. Ezen szervezetek bevételei képezzenek adóalapot, amely alapesetben minimálisan 80 %-os adó alá essen.

3. Ezen szervezetek káros tevékenységük után éves közkártékonysági jelentés közzétételére legyenek kötelezettek.

4. A német berufsverbot mintájára ezen szervezetek tagjait el kellene tiltani a következőktől:

   4.1. Mindennemű oktatási tevékenység

   4.2. Mindennemű médiaszereplés vagy média tevékenység

   4.3. Mindennemű jogi tevékenység

   4.4. Nyilvánosság előtti utcai politizálás

5. Hasonlóképpen büntetni kellene minden média és sajtóvállalkozást amely szerepelteti vagy nyilvánossághoz juttatja őket.

6. Hasonlóképpen büntetni kellene minden oktatási intézményt amely foglalkoztatja őket.

7. Azon jogászokat akik ilyen szervezetben tevékenykednek ki kell zárni a jogi tevékenység minden formájából.

. Ezen szervezetek kémkedési tevékenységét megakadályozandóan ezen szervezetek számára tiltani kellene bármely közvélemény-kutatási tevékenységet, közérdekű adatigénylési tevékenységet. Mint ahogy a közintézmények számára is legyen tilos, az ilyen troll szervezetek etetése számukra közérdekű információk átadása.

Ezeket a szervezeteket szigorú rendőrségi és állambiztonsági kontroll alá kellene helyezni. Tagjaik legyenek kötelesek beszámolni minden külső kapcsolatukról, minden külső kommunikációjukról és tagjaik esetleges törvénysértő cselekedeteiről.

 

Budai Géza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző: Nem leszünk gyarmat !  2017.05.29. 16:33 2 komment

 

1. Magyarország alkotmányos demokratikus jogállam, amely maradéktalanul betartja a nemzetközi szerződéseket, úgymint az ENSZ menekültügyi egyezményt, a schengeni megállapodást illetve a Dublini egyezményt is, annak ellenére  a dublini egyezménnyel alapos emberi jogi aggodalmaink és kifogásaink vannak.

  A dublin III egyezmény ellentétes az ENSZ menekültügyi egyezményével, mivel korlátozza a menekültek szabad mozgását, illetve ellentétes az uniós alapértékekkel, Európában az emberek szabad mozgását biztosítani kell a schengeni zónán belül, ez uniós alapjog, az ENSZ menekültügyi egyezménye szerint tilos diszkriminációt alkalmazni a befogadott menekültek és a saját polgárok között. A Dublin III egyezmény felrúgja mind az Uniós alapelveket, mind az ENSZ menekültügyi egyezményét, illetve az emberiesség és a humanizmus általános elveit. 

Magyarország tiszteletben tartja az emberi jogokat, és kiáll az emberi jogok érvényesitéséért, ezért is gondoljuk, hogy az Európai Uniónak meg kell szüntetni szégyenletes Dublin III egyezményt, amely leginkább a cári oroszország azon gyakorlatára emlékeztet, amely szibériába deportálta a nemkivánatos elemeket. Ugyanúgy elfogadhatatlan és embertelen az a javaslat, amely kényszerbefogadást és kényszerlakhelyet kiván kijelölni a menekültek számára, olyan országokban ahol a menekültek nem beszélik a befogadó ország nyelvét, és a szegénység miatt nem biztositott a megélhetésük. Persze a kényszer kitoloncolásokat ( deportálásokat ) a fejlettebb tagországok saját uniós polgáraikkal szemben is alkalmazzák, például rendszeresen visszatoloncolnak betegeket, szegényeket,romákat és más hátrányos helyzetű kissebségeket. Ez persze nem zavarja ezen országok, médiáit abban hogy utána teleszemeteljék a világsajtót, állítólagos magyarországi rasszizmussal és diszkriminációval.

Magyarország kész befogadni olyan menekülteket, akik kifejezetten Magyarországra szeretnének költözni, itt szeretnének dolgozni, élni beilleszkedni és betartják törvényeinket. Különösen szívesen fogadunk orvosokat, egészségügyi szakdolgozókat, mérnököket, fizikusokat, IT szakembereket, vegyészeket, gépészeket, tudósokat. Külön előnyt jelent ha valaki beszél magyarul és ismeri a magyar kultúrát és történelmet és be tud illeszkedni egy keresztény kultúrába és magáévá tudja tenni a kereszténység értékeit.

De nem kívánunk olyan bevándorlókat akiket valamely uniós hatóság kényszerből telepítene az országba, aki nyelvismeret nélkül egy szegény országrészben csak frusztrációként élné át, az uniós politika embertelenségét.

Magyarország az uniós csatlakozás után jelentősen szegényedett, az ország vállalati jelentős részben külföldi tulajdonba kerültek, sok gyárat, üzemet bezártak és depressziós elszegényedett térségek alakultak ki.

00213766.jpg20140508miskolc-disogyor-szamozott-utcak-kitelepites3.jpg

Tudjuk , hogy a migránsok számára magyarország nem elsődleges célpont, hisz magyarországról is az EU gazdagabb országaiba vándorolnak az emberek a jobb élet reményében. Így érthető ha a menekültek Németország, Svédország, Norvégia, Luxemburg, Nagy Britannia ,Belgium, Hollandia, Dánia felé igyekeznek.

Magyarország soha nem volt gyarmattartó hatalom, igy a magyar nyelv a világ nagy részén ismeretlen. A korábbi gyarmatokon élő menekültek jelentős része angolul, franciául, olaszul, németül beszél de magyarul nem, ezért sokkal nagyobb teher számukra idegen nyelvi környezetbe történő beilleszkedés. Magyarországon az emberek magyarul beszélnek, a magyar nyelv jelentősen eltér a többi európai ország nyelvétől. Ezért is embertelennek tartanánk, ha valakit olyan országba kényszerítenének, ahol meg sem tud szólalni, ő sem ért másokat és őt sem értik. De akik, önként itt kivánnak beilleszkedni és elfogadják itt Európa relative szegényebb országában szeretnének a magyar emberekkel együtt keményen dolgozni az ország fejlődéséért, arcuk verítékével keresni kenyerüket, és vállalják hogy közben megtanulják a magyar nyelvet, kultúrát, történelmet azokat befogadhatjuk.  

Magyarországon elsősorban orvosok, egészségügyi szakalkalmazottak, mérnökök, IT szakembereknek,  lakatosoknak, hegesztőknek, autóipari szakembereknek, henteseknek van esélye, hogy szakmájukban munkát találjanak, szakképzetlenek leginkább a közfoglalkoztatásban, illetve mangalicatelepeken vannak lehetőségeik.

170519_g.jpg

   mangalica11.jpg

Magyarország nem határos a háborús övezetekkel, igy magyarországnak nincs közvetlen befogadási kötelezettsége, különösen nincs azokkal szemben akik nem tartják be az ország törvényeit.

Magyarország területén jogtalanul tartózkodó menekültek kiutasithatók.

Az ENSZ menekültügyi egyezmény 31. cikkelye csak az esetben védi a jogtalanul az ország területére érkező menekülteket, ha közvetlenül olyan országból érkeznek, ahol életük nincs biztonságban. Törökország, Bulgária,  Románia, Görögország, Macedónia, Szerbia mind biztonságos jogállamok, ezért azon menekültek akik nem a kijelölt határátlépési pontokon keresztül érkeznek, és nem müködnek együtt a magyar hatóságokkal azonnali hatállyal kiutasíthatók, az ENSZ egyezmény 32. cikkelye alapján csak a jogszerüen tartózkodó menekültek nem utasíthatók ki, a jogszerűtlenül belépők viszont igen.

 Magyarország jogállam, a törvények mindenkire vonatkoznak és az ország területére belépők kötelesek betartani az ország törvényeit.

Az ENSZ egyezmény 32. cikkelye alapján a törvényeket be nem tartó, a hatóságokkal nem együttműködő személyek, még akkor is kiutasithatók közrendi vagy nemzetbiztonsági okokból, ha egyébként jogszerűen léptek az ország területése.

Miután legtöbb migráns biztonságos európai országokon keresztül érkezik az országba, a határátkelőhelyen a hatóságok mindenképp kérni fogják a migránsok számára azon országok által kiállított okmányokat, amelyeken eddig keresztül utaztak. Különösen fontosak az uniós regisztrációs dokumentumok. Aki véletlenül elveszitette ezeket, a dokumentumokat annak mindenképp célszerű ha visszautazik Athénba hogy az uniós regisztrációt igazoló dokumentumról, hiteles másolatot igényeljen.

A zöldhatáron keresztül okmányok nélkül érkezőket, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személynek kell tekinteni, és nem fogjuk beengedni az országba.

Akik nem Magyarországot tekintik végső uticéljuknak, azok számára javasoljuk hogy már Athéban, de legalább valamelyik közbenső államban adják be vízumkérelmüket azon ország követségén, ahová utazni akarnak.

Ezt minél később teszik meg, annál hosszabb ideig kényszerülhetnek befogadó vízumra várni a röszkei menekült táborban, vagy a magyar-szerb határ szerbiai oldalán.

 Magyarország minden nemzetközi, emberi jogi és uniós kötelezettségét teljesiti azok javára a jogszerűen lépnek az ország területére, de érvényesiteni fogja a törvényeket a jogellenesen itt tartózkodókkal és azokkal akik nem tartják be a törvényeket.

Befogadásra csak azok számíthatnak akik betartják a fogadó állam törvényeit.

Meg kellene értetni a menekültekkel, hogy jobb ha még Athénban regisztráltatják magukat, ott adják be a menekültkérelmüket és kérnek menedékjogot az ottani nagykövetségeken.

1. Minél hamarabb beadják a menekültkérelmüket, annál hamarabb lesz elbirálva. ( A balkáni csatangolással idő veszitenek )

2. Athénban melegebb van.

3. Kellemesebb melegben a görög tengerparton megvárni, a kérelem elbirálását, mint a röszkei kukoricaföldön fagyoskodva.

4. Ha a törvényeket megsértve erőszakosan a zöldhatáron keresztül betörve próbálnak európába bejutni, azzal a kiutasitást kockáztatják és utána évekig esélyük sem lesz az unióba bejutni.

5. Ha netalántán mégsem fogadják el, a menekültkérelmüket akkor nem költik a pénzüket felesleges utazási kiadásokra.

Sz.Cs. 

Szerző: Nem leszünk gyarmat !  2015.09.04. 16:47 1 komment

Címkék: demokrácia jogállam migráció menekültek mangalica Orbán

Ha valamit nem tudsz megállítani állj az élére

hát valami ilyesmit kellene tenni az ország gazdasági fellenditése érdekében is. A korrupciót ma csak pejorativ, negativ éllel emlegetik, pedig át kellene gondolni nem e paradigmaváltásra van szükség és  inkább több korrupcióra lenne szükség.

Nézzük meg azokat a nemzetközi példákat, szervezési és gazdaságpolitikai modelleket,  ahol döntő szerepe volt a korrupciónak a gazdasági fejlődés felgyorsításában. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a sógor-koma alapon szerveződő vállalkozások nagyon sikeresek lehetnek a nemzetközi versenyben.

 A sógor-koma modellt sikeresen alkalmazó országok elsősorban a távol-keleten találhatók, Japánban a sógor-koma rendszert eredetileg zaibatsu-nak nevezték, ilyen sikeres zaibatsu eredetű cégek a Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Yasuda amelyhez hasonlóan később felzárkózott a Kawasaki és a Nissan család. A zaibatsu rendszer később kis mértékben módosult, ma már nemcsak rokoni, hanem egyéb alapon is vonnak be partnereket a mutyiba, és így az új gazdaságszervezési modellt már keiretsu-nak nevezik.

 Hasonlóan sikeresek a sógor-koma szerveződésű vállalatok Koreában ahol csebol-nak nevezik őket. A sógor-koma alapon szerveződő Samsung, LG, Daewoo, KIA, SK, Hyundai  a dél-koreai GDP több mint 20%-át mutyizzák össze.

 A korrupt országok jobban teljesitenek.

Kina közismerten a világ legkorruptabb és egyben a világ leggyorsabban fejlődő országainak egyike. Marcos rendszerét a "haverok kapitalizmusának" nevezték, de Kelet-Ázsia leggyorsabban növekvő gazdasága volt,  a korrupcióellenes demokratikus fordulat utáni piaci liberalizációval az országot elárasztották az amerikai multik termékei, a parasztok tönkrementek és a gazdasági fejlődés megtorpant.

Érdemes megnézni a CIA Factbook GDP növekedési statisztikáit. A legyorsabb gazdasági növekedést a közismerten korrupt országok produkálják (Dél Szudán, Türkmenisztán, Paraguay, Moldova, Elefántcsontpart, Kina, Ruanda, Ghana, Kirgizisztán,Tadzsikisztán), a mintaországok pedig a sor végén kullognak.

Kevesebb transzparenciát !

 Akik szoktak kártyázni, tudják ha hagyják, hogy az ellenfelek belelássanak a  lapjaikba, akkor biztosan veszitenek, igy van ez pókerben, huszonegyben, ultiban, bridzsben egyaránt. Hát ennyire hiányzik nekünk a transzparencia is.

Ha előre közlöm transzparens módon a szobafetővel, hogy kb. 300 e Ft-keretet szánok a lakás kifestésére, biztos, hogy közel 300 e FT-s ajánlatot kapok, de ha úgy kérek ajánlatot hogy nem adom meg, hogy mennyi pénzem van erre a feladatra, akkor lehet hogy 150 e Ft-ért is megcsinálja.

A magyar börtönök leghirhedtebb gengjei a hajdúhadházi- és a guszev-banda. Ha valaki nem bandatag közéjük kerül, módszeresen kifosztják. Ha nem kártyázik megverik, ha kártyázik, akkor valamely bandatag a transzparencia nevében hátulról jelzi a lapjait a többieknek, a szabadon lévő népes család pedig beszedi a a hozzátartozóktól kártyaadósságot.

Ha a gazdaságban az egyik fél transzparenciára van kényszeritve, a másik meg megőrizheti titkait akkor a transzparens fél szükségszerüen versenyhátrányba kerül, ezért tudják a gyenge államokat a multik kifosztani.

 Egyébként sem igazolható , hogy a transzparencia csökkenti a korrupciót. A 89-es rendszerváltás idejént működött a "nyilvánosság klub", amely ugyanúgy a korrupció csökkentését igérte mint ma a transzparency. Az eredményt ismerjük, a rablóprivatizáció korszaka kezdődött, a magyar vállalatok jelentős része fillérekért került külföldi multik tulajdonába, aztán rengeteg gyárat bezártak és maradt a munkanélküliség. ( Ebben az időszakban lecsökkent a korrupcióellenes propaganda, a külföldi megbizóknak nem volt érdeke. ) 

Vegyük például a hálapénzt, ha a média és a nyilvánosság nem harsogná állandóan, hogy a kórházakban hálapénzt fizetnek, az emberek többségének eszébe sem jutna hálapénzt fizetni, de igy a nyilvánosság a normalitás részévé emeli a korrupciót.

Magyarországon is vannak sikeres példák a transzparencia csökkentésével elért hatékonyságnövelésre.Az OEP mintegy 7 milliárd forint közpénzt takaritott meg a transzparencia csökkentésével a vaklicit bevezetésével.

 Erős oligarchákat !

Ahogy amerikát az erős oligarchák tették naggyá, mint a Fordok, Carnegiek,Rockefellerek, Mellonok, Buffetek, Bill Gatesek vagy Koreát a Samsung,Daewoo,Hyundai családok, Japánt a Mitsubishi, Mitsui,Sumitomo családok úgy Magyarországnak is szüksége lenne erős oligarchákra, akik felvirágoztatnák a gazdaságot, exportot és munkahelyeket teremtenének.

"Ami jó a General Motorsnak, az jó Amerikának is" mondták egykoron , ugyanúgy nálunk is új nemzeti konszcenzusra lenne szükség, mondhatnánk például : Ami jó a Mészáros Kft-nek,az jó Magyarországnak is.

A világon mindenhol azok a sikeres országok, ahol erős nemzeti vállalatok vannak. Japán a Mitsubishi, Sumitomo, Toyota,Honda, Suzuki, Komatsu, Mitsui, Matsushita, NEC, Nippon steel, Panasonic, Sony, Denso, Fuji, toshiba,mazda, hitachi és a többi japán vállalkozás nélkül ugyanolyan 3.világbeli ország lenne mint Magyarország. Németország se lenne sikeres Daimler,BMW, Liebherr,KHD,BASF, Bayer, Bosch,Dr. Oetker,Lufhansa,Linde,Wolkswagen, Heckler Koch,Siemens nélkül.

A külföldi tulajdonú multik sehol a világon nem foglalkoztatnak többet, mint a munkaképes lakosság 10 százaléka. A többi 90 százalék részére is munkahelyet kell teremteni.

Ki teremtsen munkahelyet ?

1. A multik ?

   Paul Krugman nobel dijas közgazdász szerint ma a multik elsősorban a skálahozadék növelésére törekednek,ezért kevesebb telephelyre vonják össze a termelést. ( aki multiknál dolgozott az már sok összevonást átélt, azért szünt meg rengeteg magyar vállalat).

2.  Az állam ?

    Ezt nevezik szocialimusnak.

3. Az oligarchák vagy vállalkozók ( AZ USÁ-nak nem tetsző vállalkozókat szokás oligarchának nevezni ).

A probléma az, hogy a magyar nagyvállalkozók is szegények. A leggazdagabb magyar is csak 5-ik vagy 6-ik lehetne a szlovák, vagy cseh leggazdagabbak listáján, Ausztriában nem férne be az első 30-ba, Németországban a 300 leggazdagabb közé se igen férne be magyar vállalkozó. Pedig sikeres magyar nagyvállalatok és nagyvállalkozók nélkül az országnak nincs kitörési lehetősége. A magyar nagyvállalkozások megerősitésének a közbeszerzési preferenciákon ( mutyikon ) kivül nincs más WTO kompatibilis megoldás.

4. Teremtsenek munkahelyet az emberek magunknak.

    Hát én már évtizedek óta várom, hogy Tiszabő, Szendrőlád, Alsószentmárton, Taktakenéz, Vilmány lakói teremtsenek maguknak munkahelyet, de ez meg nem akar összejönni.

5. Teremtsen munkahelyet a piac meg a jóisten.

    Na ezt is hiába várom, meg a sült galambot is.

Ezt a "ki teremtsen munkahelyet" kérdést ma a legtöbb párt megkerüli, válasz nélkül hagyja.

Pedig társadalmunk egyik legfontosabb alapkérdése.

     Sz.Cs.

 

Szerző: Nem leszünk gyarmat !  2015.01.02. 22:32 3 komment

Címkék: korrupció mutyi oligarcha munkahelyteremtés

 

9RIAN_02427228.LR.jpg

Az arab tavasz és a korábbi Prágai tavasz után Donyeck és Luhanszk szabadságszerető népe is elhatározta hogy saját kezébe veszi sorsát. Demokratikus úton kinyilvánította függetlenségét, amit népszavazás útján is megerősített.

Az emberek nemet mondtak a nemzeti kisebbségeket durván elnyomó puccsista kormányra, a saját népe ellen tankokat, harckocsikat bevető diktatúrára. Saját népükre csak a legelnyomóbb népnyúzó diktátorok szoktak lövetni, mint Saddam Hussein, Georges Bush vagy Gyurcsány Ferenc.

A hatalomra jutott rezsim külföldről toborzott zsoldosokra épít, mert saját katonái már  vállalják a piszkos munkát.

A helyzet azért is aggasztó mert kárpátalja 1945 utáni megszállása óta magyar területek is ukrán fennhatóság alá kerültek. 1945 után iszonyatos magyar ellenes népirtás történt, kárpátalja minden 18 év feletti magyar és német lakosát kényszermunkatáborokba hurcolták. A szörnyűséges bűntett azóta is agyon van hallgatva.Sztálin kényszermunkatáboraiban mintegy 200-250 ezer magyar halt meg nyomorúságos körülmények között.

1280px-Svaliava_Memorial_park_01.jpg

Ezért is fontos szót emelni kárpátalja maradék magyarság érdekében. Ukrajna mára a népek börtönévé vált, a diktatúra elnyomása alatt élő nemzetiségek pedig szabadságot szeretnének. Ezért fontos hogy Orbán Viktor miniszterelnök is kiállt a kárpátaljai magyarságért.

"Magyarországnak, a szomszédos országoknak és érdeke az Európai Uniónak is. A regionális kapcsolatok eltökélt erősítése nem áll ellentétbe a markáns nemzetpolitikai irányvonallal. A magyar ügy a II. világháború óta megoldatlan, a magyar ügyet európai ügynek tekintjük. A Kárpát-medencei magyarokat megilleti a kettős állampolgárság, megilletik a közösségi jogok, és megilleti az autonómia is. Ez az álláspontunk, melyet képviselni fogunk a nemzetközi politikában.

Mindennek közeli aktualitást ad az Ukrajnában élő 200 ezer magyar helyzete, melynek meg kell kapnia a kettős állampolgárságot, meg kell kapnia a közösségi jogok teljességét, és meg kell kapnia az önigazgatás lehetőségét is. Ez világos elvárásunk a most formálódó új Ukrajnával szemben, akik egyébként élvezik a támogatásunkat a demokratikus új Ukrajna megteremtéséért végzett munkájukban."

Kárpátaljához a magyar történelem fontos eseményei kötődtek:

Vereckénél jöttek be a honfoglaló őseink.

verecke.jpg

Itt védte Munkács várát Zrinyi Ilona.

munkacs.jpg

Innen indult a Rákóczi szabadságharc.

Rákóczi.jpg

 

Befejezésül:Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
     Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.

huszt.jpg

 Donyeck és Luhanszk népe már tett a szabadságért, de kárpátalja helyzete sokkal nehezebb. A málenkij robotnak csúfolt népirtás miatt a magyarság kissebségbe került, de szükségük van szolidaritásunkra.

 

http://index.hu/kulfold/2014/05/13/orban_miatt_az_ukranok_bekerettek_a_magyar_nagykovetet/

http://www.morvaikrisztina.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=959:szabadsagot-karpataljanak-masodik-resz-tuentetes-es-peticio-videoval&catid=111:nemzeti-oenrendelkezes&Itemid=228

http://www.morvaikrisztina.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=975:-a-trianoni-diktatum-europa-gyalazata-videoval&catid=111:nemzeti-oenrendelkezes&Itemid=228

 

Szerző: Nem leszünk gyarmat !  2014.05.14. 12:47 2 komment

Címkék: ukrajna kárpátalja diktatúra

mti-horthy-miklos.jpg

 Horthy Miklós történelmünk sokat vitatott, de még sem eléggé is szereplője. A 45-után hatalomra került kommunistáknak elemi érdeke volt a kormányzó besározása. Még is ezek a szocialista negatív klisék vannak elterjedve, a rendszerváltás nem hozta el az igazság kiderítését. Ma is jelentős nemzetközi érdekcsoportok vannak, amelyeknek érdeke magyar nemzeti öntudat gyalázása, az ország megnyomorítása, és sajnos belföldi támogatóik is akadnak.

Ezért volna szükség egy olyan filmre, vagy méginkább egy monumentális trilógiára amely hitelesen, történelmi hűséggel bemutatná a kormányzó életét, példát állítva a mai ifjúság elé.

A trilógia első része lehetne a                           "Tengernagy".

250px-SMS_Novara.jpg

Amely bemutatná Horthy Miklóst, a tengerésztisztet az Otrantói csata hősét. A film bemutathatná az ifjú Horthy ázsiai kutatóútjait, barátságát a híres íróval James Joyce-val.Végigvezethetné az I.világháború adria tengeri harcainak legfontosabb eseményeit.

- Az U-8B tengeralattjáró átvitele az Angol-Francia tengerzáron.

- Az adriai flotta átszervezését

- Tengeri csatát San Giovanni di Meduánál

- Az Otrantói győzelmes csatát a túlerőben lévő brit-francia-olasz flotta ellen. 

A Trilógia második része lehetne a                 "Kormányzó".

300px-Horthy_Miklós_fehér_lovon.jpg

A filmben be lehetne mutatni a trianoni döntés szörnyű igazságtalanságát, az elüldözöttek szenvedéseit, és az európai történelem leggyalázatosabb gaztette elleni tiltakozásokat.

revizios_liga_origi.jpgnem_nem_soha.jpg

 Amely bemutathatná a trianonban megcsonkított, kifosztott megalázott ország újjáéitését. Az országot elűzött menekültek százezrei árasztották el, a kisantant blokádja, nemzetközi elszigeteltség, a hatalmas jóvátételi kötelezettségek ellehetetlenítő, megnyomorító hatása ellenére mégis újraindult az élet, újraindult a fejlődés.

 

Klebelsberg Kunó újraszervezte a közoktatást, Szent-Györgyi Albert Nobel díjat kapott.Megépült a csepeli szabadkikötő, villamosították a Budapest-Hegyeshalom vasútvonalat, fejlődött az ipar, Csepel-Művek, Győri Wagon és Gépgyár, Diósgyőr, Tungsram, Péti Nitrogén művek.Az egészség és nyugdíjbiztositás bevezetése, amely csaknem egy évtizeddel megelőzte az Egyesült Államok szociális rendszereit.  Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején sikerült kikerülni a nemzetközi elszigeteltségből, 1932-ben eltörölték a jóvátételi kötelezettséget. ( Az 1947-es jóvátételt még mindig fizetjük ). Megkezdődött Trianon fokozatos reviziója. BecsiDont.GIF

erdélyi_bevonulás.jpg

Felemelő érzés lenne a filmben a kárpátaljai, felvidéki és erdélyi bevonulások monumentális képi felidézése.

A trilógia harmadik része a Budapesti zsidóság megmentése lehetne.

A trilógia harmadik részében be lehetne mutatni egy nagy államférfi óriási drámáját, ahogy az események viharában óriási felelősségtudattal irányitja az ország kormányrúdját és megpróbál ember maradni az embertelenségben. Miküzben a XX.század európájában szörnyűséges trendek alakultak ki.

Korábban Közép-Európában ismeretlen volt a fajelmélet, a rasszizmus ami tipikusan a gyarmattartó hatalmak ideológiája volt.  Wilson amerikai elnök meghirdette európa faji, etnikai újrafelosztását. A Versaillesi békerendszer következményeként milliókat deportáltak vagy üldöztek el lakóhelyükről. Ezt követően a Wilson által behozott faji, etnikai szemléletmód határozta meg az európai politikai gondolkodást. Az elcsatolt területekről Magyarországra mintegy 350 000 menekült érkezett.

1920 és 1946 között deportálások, népirtások, kitelepitések, jogfosztások korszaka jött el, ez lett a trendy.

Az örmény népirtás 6-800 ezer áldozattal járt.

Sztálin 6-10 millió ukránt éheztetett halára.

Sztálin közel  kétmillió Lengyelt deportált, de egész népeket csecseneket, krimi tatárokat deportáltak szibériába vagy kazahsztánba.

Az USA deportálta japán származású állampolgárait.

A britek közel másfél millió embert éheztettek halálra bengáliában.

A nagy világbirodalmak újrakezdték a világ újrafelosztásáért folytatott harcot.Magyarország ameddig lehetett megpróbált kimaradni a nagy világégésből, és inkább békés diplomáciai eszközökkel törekedett a trianoni diktátum békés revíziójára. Amikor Hitler megtámadta Lengyelországot, Horthy nemcsak hogy visszautasitotta a Lengyelország elleni háborúban való részvételt, de befogadott mintegy 100 ezer lengyel menekültet. Kassa bombázására után elkerülhetetlenné vált Magyarország belesodródása a háborúba.

Ekkor európa nagy része már hitler uralma és befolyása alá került. Magyarország volt azon kevés helyek egyike, ahol még működtek az emberi jogok, ahol nem üldöztek senkit nemzetisége származása alapján.Magyarországon született európa első esélyegyenlőségi törvénye is, amely minden nemzetiség és népcsoport számára biztosította, hogy számarányának megfelelően részt vehessen a felsőoktatásba.

 A filmben rendkívüli drámai helyzeteket lehetne bemutatni.

Mi a teendő amikor a szovjet légierő magyar városokat bombáz ?

Amikor Hitler felkéri a Lengyelország elleni háborúban való részvételre és Horthy nemet mond.

Amikor megpróbál kilépni a háborúból, de az angolszász hatalmaknak már nem érdeke a magyar kiugrás, mert félnek hogy nem az Elbánál, hanem a Szajnánál találkoznak a vörös hadsereggel.

A klessheimi találkozó

A német megszállás pillanata amikor nincs igazán jó választás és  Horthy Miklós végül Szombathelyi Ferenc tanácsára végül mégis úgy dönt, hogy a véráldozatok minimalizálása érdekében a helyén marad.

Amikor kiderül, hogy a németországba kölcsönzött zsidó munkaerőt megsemmisítő táborokba vitték, és a megszállt országok közül egyedül Magyarországon a maradék kormányhű fegyveres erők bevonásával megakadályozzák a budapesti  zsidók deportálást. Az esztergomi páncélosok a kormányzó parancsára Koszorús Ferenc ezredes vezetésével a csendőrlaktanyák elé vonulnak, és leállítják a további deportálásokat.

Amikor fia életével zsarolják meg az idős kormányzót, és fürdőszobában fegyverrel kényszerítik Szálasi kinevezésének aláírására.( Több történész még Karsai László is, kételkedik, hogy Szálasi kinevezését valóban személyesen Horhty Miklós irta alá vagy csak a kabinetfőnöke  hamisitotta alá ).

Miután Horthy Miklós nem működik együtt a német megszállókkal, őt magát is deportálják.

Egy ilyen filmtrilógia valóban méltó megemlékezés lenne az egykori kormányzóról. Segítene tisztán látni az eldurvult történelmi és politikai vitákban amire mindenképp szükség lenne a hosszú évtizedeken keresztül uralkodó balliberális történelem hamisitással szemben.

Segitené a megbékélést magyarok és zsidók között, mert azt hangsúlyozná ami összeköt és nem azt ami gyűlöletre sarkall.

Valószinüleg széles nemzetközi médiafigyelmet váltana ki és segitené hogy európa és amerika szembenézzen történelmi felelősségével, amit Magyaroszág megcsonkitásával és a faji, etnikai politizálás felszitásával okozott.

Sz.Cs.

 http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/207.html

http://www.xxszazadintezet.hu/bemutatkozo/bemutatkozo/katyn_konferencia_schmidt.html

http://kmf.uz.ua/mr/5_gereben.html

http://hu.wikipedia.org/wiki/Lengyelorsz%C3%A1gi_hadj%C3%A1rat

 

 

 

 

 

 

.

Szerző: Nem leszünk gyarmat !  2014.04.21. 16:04 Szólj hozzá!

Címkék: holokauszt Történelem Horthy II.Vh Gábriel Arkangyal

A balliberálisok ( MSZP, DK, Együtt-PM , Liberális Párt ) előtt ott volt a kézenfekvő lehetőség a kormányváltásra, csak nem éltek vele, mert valójában nem is akarták megbuktatni az Orbán Viktor vezette nemzeti közép kormányt.

Ha valóban meg akarták volna buktatni, akkor Vona Gábor mögé kellett volna felsorakozniuk, és arra kérni szavazóikat, hogy szavazzanak a Jobbikra.

Ha minden MSZP-s, DK-s, Együtt-PM-es és Liberális szavazó is a Jobbikra szavaz akkor biztosan nem nyert volna a FIDESZ.

A balliberális erők valójában nem akarták megbuktatni Orbán Viktort, nem szavaztak a Jobbikra, igy aztán magukra vessenek ha marad minden a régiben.

Sz.Cs.

 

 

 

Szerző: Nem leszünk gyarmat !  2014.04.13. 00:01 2 komment

Ma délelőtt kimentem a városba, kellemesen sütött a nap, az emberek vidámak voltak, önfeledten felszabadultan sétáltak és örültek a választások eredményének. 

A választás a demokrácia ünnepe, ahol az emberek szabadon kifejezhetik véleményüket, és eldönthetik hogy kikben bíznak meg az elkövetkező négy évben.Mindenki érezte, hogy ez egy ünnep, győztek az az emberek, győzött az ország és győzött a demokrácia..

Legyőzték a csüggedést,legyőzték  a kishitűséget, a rosszindulatú gyűlöletkeltést. 

Az emberek az életre, a fejlődésre és a nemzet egyesítésére szavaztak. A szavazás felért egy népszavazással és az Orbán Viktor vezette nemzeti közép  kormánya új történelmi felhatalmazást kapott.

Felhatalmazást a

- Rezsicsökkentésre, a szolgáltató multicégek megadóztatására

- Az új alkotmányra, a régi 89-es balliberális banánköztársaság alkotmányának leváltására

- A nemzet újraegyesítésére, a határon túli magyarok kirekesztettségének megszüntetésére

- A nemzeti függetlenség megerősítésére, a keleti nyitás politikájára

- A paksi atomerőmű fejlesztésére

- Az oktatási reformra,a köznevelés megújítására,  a keresztény-nemzeti szellemű nevelési programra

- Az aktív állami szerepvállalás növelésére a munkahelyteremtésben

- A nemzeti érdekek markánsabb, határozottabb képviseletére, akár az unióval szemben is.

- A gazdaság megújítására, Matolcsy György unortodox reformjainak folytatására.

- A balliberális történelemhamisitás megállitására. Magyarország nem bűnös nemzet, hanem a történelem áldozata.

- Meg kell őriznünk történelmünk és irodalmunk olyan nagy alakjainak mint Horthy Miklós, Nyirő József, Wass Albert emlékét.

Most már a kormány feladata, hogy él e ezzel a néptől kapott új felhatalmazással.

 Sz.Cs.

 

 

 

Szerző: Nem leszünk gyarmat !  2014.04.08. 13:29 Szólj hozzá!

Címkék: választások felhatalmazás

Új munkahelyeket teremtünk !

Magunknak, rokonainknak, haverjainknak

Támogatjuk a családokat !

különösen a sajátunkat

Európai szintű béreket !

Magunknak, rokonainknak,haverjainknak

Nyitunk a egész világ felé !

Közpénzen beutazzunk az egész világot

Munkát mindenkinek !

Dolgozzatok mindannyian rogyásig, és még a nyugdijkorhatárt is megemeljük

Többkulcsos adót vezetünk be !

Adózzatok csak minél többet nekünk

Európai béreket mindenkinek !

Norvég és német béreket nekünk, ukrán és moldáviai béreket nektek

Magas nyugdijakat, biztos öregkori megélhetést !

Magunknak és családunknak

Támogatjuk a vállalkozásokat !

De nem mindegyiket, csak a sajátunkat és a rokonainkét

Több külföldi tőkét hozunk az országba!

Felvesszük a hitelt, magunkra költjük, nektek meg még unkáitok is fizethetik vissza

Privatizációval erősitjük a piacgazdaságot !

Eladjuk a közvagyont, a bevétel meg jó lesz nekünk

Visszaszerezzük az országunkat !

Tőletek magunknak

 Elszámoltatjuk az oligarchákat, és a korábbi politikusokat

Einstand, rátesszük a kezünket a vagyonukra.

Meglátjátok, a többi párt is ellopja a majd programunkat !

 

Bárkire is szavaztok akkor is a mi programunk fog megvalósulni !

Szerző: Nem leszünk gyarmat !  2014.03.29. 14:55 Szólj hozzá!

A balliberálisok néha egészen hüjének nézik az embereket. Az ATV műsorai teljesen átértelmezik és meghamisitják a 2006-os eseményeket.

Igazából lényegtelenek a kiszivárogtatás körülményei. Annyit mindenki tud, hogy az MSZP belső emberei készítették, és ők is szivárogtatták ki, a későbbi következmények szempontjából teljesen indifferens hogy kiknek küldték még el, ki melyik szerkesztőségbe vitte el, vagy melyik hírekbe játszották le először.

Az emberek már azt megelőzően is folyamatosan tüntettek diktátor ellen, sajtószabadságot és demokráciát követeltek és tiltakoztak a határon túli magyarság kirekesztése és jogfosztása ellen. A 2005-ös népszavazás előtt a diktátor és médiamunkásai szélsőségesen uszítottak a határon túli nemzetrészek ellen.

A népnek ekkorra már elege volt a népnyúzó diktátor uralmából, csak egy apró szikra kellett, hogy kilobbanjon.kossuthter1191701.jpg

Fiatal forradalmárok egy csoportja a TV székház elé vonult, és be akarták olvasni követeléseiket. Ekkor még volt esély a béke fenntartására, csak engedni kellett volna hogy a tüntetők elmondhassák a nép panaszait. A Gyurcsány diktatúra sötét időszakát a kíméletlen cenzúra jellemezte, a hatalom szinte az összes médiacsatornát birtokolta.A HÍRTV-n kivül szinte egyáltalán nem is létezett ellenzéki sajtó. A tüntetők sem mondhatták el szabadon a véleményüket. A tömeg felháborodása vezetett a TV ostromhoz.mtvostrom.jpg

Jellemző volt a Gyurcsányista cenzúrára és médiapolitikára, hogy már két órája folyt a TV ostrom és már égett a TV székház, de a balliberális média egyáltalán nem számolt be az eseményről. A TV1 és a TV2 valami tökunalmas jelentéktelen beszélgetőműsort közvetitett, az ATV is igyekezett agyonhallgatni a történéseket.

Pedig az utóbbi 30 év legnagyobb diktatúra ellenes tömegdemonstrációja folyt. A diktátor ekkor még bizott benne, hogy brutális terrorral letörheti a tüntetést, a médiája pedig mindent elhallgatott. A szabadság egyetlen hírforrása a HÍRTV volt. Amikor már nem lehetett letagadni a híreket, a balliberális média  az események elferdítésére törekedett, szélsőséges romboló csőcseléknek beállítva a fiatal forradalmárokat. Csak másnap derült ki a Kuruc Infó hirpoltárról, hogy az ostromlók miután elfoglalták a TV székházat az ott lévő berendezéseket nem bántották, egy elektronikus eszköz sem tűnt el, mindössze annyi történt hogy néhány üveg kólát megittak a győztes ostrom után.

Az elkövetkező napokban tovább folytatódtak a tömegdemonstrációk, a szemkilövető diktatúra pedig eggyre brutálisabb rendőrterrort alkalmazott. 

 Budapest_2006_oktober_23_1-500x343.jpg

 t34_tank_okt23_budapest.jpg

.terror.jpgm_20100629172210_budapest_2006_oktober_23_3.jpg

Az rendőri vezetők még kitartottak a diktátor mellett, de a tömegnyomás hatására Gyurcsánynak idő előtt le kellett mondania a hatalomról , a 2010-es választásokon pedig végleg eltakarították a diktátort.

http://www.youtube.com/watch?v=lBI_K4UzcjY&feature=player_detailpage

 

 Sz.Cs.

 

Szerző: Nem leszünk gyarmat !  2014.02.25. 23:17 Szólj hozzá! · 1 trackback

bush.jpg

Gyakran halljuk nyugati politikusok felháborodását, ha valamely diktátor ( Kadhafi, Szaddam Husszein, Gyurcsány ) saját népe ellen vet be katonákat, a tüntetők közé lövet. Ilyenkor hatalmas média-kampányokra követelik, szankciókat, katonai beavatkozást, légtérzárat és hasonlókat követelnek. 

De vajon emlékszik valaki hasonló elitélő médiakampányokra   1992-ből, amikor a Los Angelesi tömegtüntetések és zavargások leverésére Georges Bush amerikai elnök bevetette a hadsereget. A tüntetésekben 53 ember halt meg amelyek közül legalább 10-et a Nemzeti Gárda és a Los Angelesi rendőrség tagjai lőttek agyon. (1 )

Az ifjabb Bush később szintén az apja nyomdokaiba lépett, a katrina hurrikán után kialakult helyzetben ismét bevetették a nemzeti gárdát.

"Nation magazinban megjelent, több mint egy éven keresztül írt oknyomozó riportból: A cikk szerint a vihar után fehér milíciák alakultak, amelyek vadásztak a feketékre, és tizenegy embert lőttek meg, igaz, senkit sem halálosan. Egy fekete férfit "kapd el a niggert" felkiáltással lőtték nyakon." ( 2)

 Ezen esetek kapcsán a mainstream médiában nem jelentek meg felháborodott moralizáló cikkek, a saját népükre lövető diktátorokról és a Nyugat-Európai államok vezetői sem sürgettek szankciókat.  

rendőrök.jpg

lövöldözés.jpg

 

los_angeles.jpg

( 1 )   http://fn.hir24.hu/vilag/2012/04/27/20-eve-borult-langba-los-angeles/

        http://hu.wikipedia.org/wiki/1992-es_Los_Angeles-i_zavarg%C3%A1sok

(2)  http://www.origo.hu/nagyvilag/20090901-new-orleans-katrina-hurrikan-negyedik-evfordulo.html

    Sz.Cs.

Szerző: Nem leszünk gyarmat !  2014.02.21. 21:19 Szólj hozzá!